Tôi là ai?

Mến chào các bạn!

Tôi là Trần Văn Đến, người làm blog để ghi chép lại những kiến thức thú vị qua bao năm tháng mà tôi đã học được trong cuộc sống.

Tôi hiện là một người làm việc tự do (freelancer) . Quan điểm sống của tôi là “tốt đời, đẹp đạo“. Tôi có một ít hiểu biết về đồ họa, lập trình, marketing,… Ngoài ra, tôi là một người kinh doanh tự do. Chuyên môn của tôi về nhóm ngành Khoa học sự sống. Tôi sẽ kể cho các bạn về cuộc đời của một con người bình thường “thường đến mức không thể nào thường hơn”:

Tôi là một người đam mê khoa học!

Tôi là một nông dân thời đại mới!

Tôi là một người sáng tạo nội dung!

Tôi là một người bình thường!