Category

Life science

Category

Trích dẫn tài liệu là gì Ngày nay, viết báo cáo học thuật hoặc đơn thuần là trình bày một vấn đề nào đó cho người khác biết điều cần phải trích dẫn tài liệu. Với khối lượng tài liệu từ nhiều nguồn khổng lồ như: sách, bài báo, trang…

Hiện tại, trong cuộc sống rất nhiều lĩnh vực yêu cầu trích dẫn tài liệu tham khảo. Trích dẫn tài liệu tham khảo mang lại nhiều lợi ích cho cả người viết và người đọc. Một trong những lý do cần trích dẫn tài liệu tham khảo  Người đọc sẽ…