Category

Plant physiology

Category

Trích dẫn tài liệu là gì Ngày nay, viết báo cáo học thuật hoặc đơn thuần là trình bày một vấn đề nào đó cho người khác biết điều cần phải trích dẫn tài liệu. Với khối lượng tài liệu từ nhiều nguồn khổng lồ như: sách, bài báo, trang…