Business

Bài học từ câu chuyện thương hiệu của The Coffe House: “Ngôi nhà cà phê giữa lòng thành phố”

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành một thị trường rộng lớn và tiềm năng cho vô số doanh…

Trần Văn Đến Trần Văn Đến

Giải bài toán chiến lược marketing cho khởi nghiệp

Với 4 lời khuyên dưới đây sẽ phần nào giải quyết được vấn đề marketing không chỉ riêng start-up mà…

Trần Văn Đến Trần Văn Đến

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh: Ý nghĩa của các chỉ số và cách đọc báo cáo chính xác

Một trong những báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh. Với…

Trần Văn Đến Trần Văn Đến